Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 


De sn manlju yn In frjemde fgel binne frjemde einen yn it bit. Se libje oan de rne fan de maatskippij en binne gek, maniakaal, obsessyf, ferlegen, monomaan of autistysk. Benammen op it md fan yntimiteit en relaasjes keallet it swier mei harren. De skriuwer sit de personaazjes ticht op e hd en lit de lzer omdoarmje yn harren geast.

Kuiper skriuwt linich en syn taal is boartlik en byldryk. Drby stekke de plots fan syn ferhalen fernimstich yninoar.

Dichter en byldzjend keunstner Elmar Kuiper (1969) hat al in grut tal pozybondels publisearre, seis yn it Frysk en twa yn it Nederlnsk. In blomlzing t dy bondels ferskynde yn it Dtsk en meikoarten ek ien yn it Ingelsk. Mei dizze ferhalebondel manifestearret er him no ek as proazaskriuwer.

Elmar Kuiper: In frjemde fgel - ferhalen.
Jier fan tjefte: 2022
ISBN : 9789074516495
Tal siden: 94
Ferkeappriis: 15,00