Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFK
Ths
Pozij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 

Wite Mle, Swarte Molke
Elmar Kuiper


Elmar Kuiper syn pozy  is yn dizze nije bondel kealer, direkter, konfrontearjender as earder. Hy lit him sels mear sjen en it giet drby fan notearring snder poespas nei meislepende lyryk.

It lnskip, de wrld drt er yn opgroeid is, is sels nderwerp mar tsjinnet foaral ek ta tematyske ferbylding. Yn it gedicht Mem Ganges lit Kuiper drneist sjen dat er yndrukken opdien nei in reis nei Yndia, likegoed op ynkringende wize wit te brken.
Elmar Kuiper: Wite Mle, Swarte Molke
Jier fan tjefte: 2020
ISBN/EAN
9789074516372 
Tal siden: 56
Ferkeappriis: 15,00