Bestellingen op dizze side rinne fia de websjop fan de AFÛK
Thús
Poëzij
Proaza
Ferskaat
Ynfo
 
Bestel
 
Syds Wiersma: Skaadhûn

Skaadhûn
is de fyfde dichtbondel fan Syds Wiersma (Grou, 1963).

In ferskaat oan tema’s komt yn dizze bondel oan bod, mar de dichter hat altyd in skaadhûn om him hinne: as wyspelsturtsjende muze, in hazzewyn út it ferline, mei blikkerjende tosken yn it no, of mei ôfjage earen op romte en tiid.

Faker as yn syn eardere bondels is Wiersma yn Skaadhûn in ferteller. Bygelyks yn it gedicht ‘It Famke’ en yn de syklus ‘Achterdyk’. Dy syklus waard skreaun nei oanlieding fan petearen mei Tsjerk Visser, de âldste noch libbene garnalefisker fan it doarp Wierum, dy’t op syn 94ste noch geregeld mei syn soan te fiskjen giet op it Waad. De ferhalen en it idioom fan Visser binne fongen yn in gedichterige dêr’t proazagedicht en lyryske stimme yn gearfalle.Syds Wiersma: Skaadhûn
Jier fan útjefte: 2022
ISBN/EAN
9789074516488  
Tal siden:  87
Ferkeappriis: € 15,00